By : tripleplanet Apr 8, 2012

คำอ่าน

รวม / ซูโฮ / แบคฮยอน / ชานยอล / ดีโอ / ไค / เซฮุน


** Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous.
Heartless, mindless. No one. who care about me?

잃어버린 채 외면하는 것 같아
อีรอ บอริน เช เว มยอน ฮานึน กอด กัดทา
참을 수밖에 없어눈을 감지만
ชามมึล ซู บักเก ออบซอ นูนึล กัมจี มาน


MAMA! 이젠 내게 대답해줘 왜 사람들이 달라졌는지MAMA! อีเจน แนเก เทดับ เพจวอ เว ซารัม ดึลรี ทัลลา จยอด นึนจี

아름다운 시절이라는게 존재하긴 했는지
อารึม ดาอุน ชีจอล รี รานึน เก ชนเจ ฮากิน เฮดนึน จี
이제 더는 사랑하는 법도 잊었고 배려하는 맘도 잃었고
อีเจ ดอนึน ซาราง ฮานึน บอบโต อีจอด โก เพ รยอ ฮานึน มามโด อีรอด โก
등을 돌린 채로 살아가기 바쁜걸
ทึงงึล โดลลิน เชโร ซารา กากี พาปึน กอล

익명의 가면에 감췄던 살의 가득한 질시

อิง มยองเง คามยอน เน คัม ชวอด ตอน ซารี คาดึก คัน จิลชี
끝을 봐도 배고픈 듯한
กึดชึล บวาโด เพโก พึน ดึดทาน
이젠 만족해?
อีเจน มาน จกเค?

* 우린 더 이상 눈을 마주 하지 않을까?

อูริน ทอ อีซาง นูนึล มาจู ฮาจี อานึล กา
소통하지 않을까? 사랑하지 않을까?
โซทง ฮาจี อานึล กา ซาราง ฮาจี อานึล กา
아픈 현실에 다시 눈물이 흘러
อาพึน ฮยอน ชีเร ทาชี นุนมุล รี ฮึลลอ
바꿀 수 있다고 바꾸면 된다고 말해요 MAMA MAMA
พากุล ซู อิดตา โก พากู มยอน ดเวน ดาโก มาเรโย MAMA MAMA

언젠가부터 우린 스마트한 감옥에 자발적으로 갇혀

ออนเจน กา บูทอ อูริน ซือมาทึ ฮาน กัม องเง ชาบัล จอกือ โร คาชยอ
0과 1로 만든 디지털에 내 인격을 맡겨
คงกวา อิลโร มานดึน ดีจีทอล เร แน อินกยอก กึล มัดกยอ
거긴 생명도 감정도 따듯함도 없고 언어 쓰레기만
คอกิน เซงมยอง โด กัมจอง โด ตาตึด ทาม โด ออบโก ออนอ ซือเร กีมาน
나뒹구는 삭막한 벌판.
นา ดวิง กูนึน ซังมัก คาน บอลพาน
날이 갈수록 외로움만 더해져
นารี คัลซู โรก เวโร อุมมาน ดอ แฮจยอ
우리가 인간일 수 밖에 없는 건 상처 받는 것. Yeah-
อูรี กา อินกาน นิล ซู บักเก ออบนึน กอน ซังชอ พัดนึน กอด Yeah-

만나고 손을 잡고 느끼며 함께 울고 웃고

มันนา โก ซนนึล จับโก นือกี มยอ ฮามเก อุลโก อุดโก
닮아가고 서로 연결돼.
ทัลมา กาโก ซอโร ยอน นยอล ดเว
돌이키고 싶다면
โทรี คีโก ชิบ ตา มยอน

(*)


Turnback!


죽고, 죽이고 싸우고 외치고. 이건 전쟁이 아니야.

ชุกโก ชุกกี โก ซาอูโก เวชี โก อีกอน ชอนเจง งี อานี ยา
도와줘요 마마마마 마마마마 Turn back.
โทวา จวอโย MAMAMAMA MAMAMAMA Turn back.
깨닫게 마마마마 마마마마 Rolling back.
เก ดัดเก MAMAMAMA MAMAMAMA Rolling back.
박고 치고 편을 나누고 싸우고 이건 게임도 아니야.
พักโก ชีโก พยอนึล นานูโก ซาอูโก อีกอน เกอิม โด อานียา
도와줘요 마마마마 마마마마 Turn back.
โทวา จวอโย MAMAMAMA MAMAMAMA Turn back.
Yeah-

Careless, careless. (MAMA) Shoot anonymous, anonymous. (MAMA)

Heartless, mindless. (MAMA) No one. Who care about me? (MAMA)

삶에 허락된 축복받은 날들에 감사하고

ซัลเม ฮอรัก ตเวน ชุกบก บัดนึน นัลดึล เร คัมซา ฮาโก
매일 새로운 인연들을 만들고
แมอิล เซโร อุน อี นยอน ดึลรึล มานดึล โก
깨져버린 마음에 보다, 기쁜 사랑을 모두 함께
เกจยอ บอริน มาอึมเม โบดา คีปึน ซาราง งึล โมดู ฮามเก
웃을 수 있다면
อุซซึล ซู อิดตา มยอน

(*,**)คำแปล


** ไม่มีใครใส่ใจ ราวกับเรานั้นไร้ตัวตน 

ไร้ซึ่งหัวใจ ไม่มีใครใยดี ไม่มีใครเลยหรือที่จะห่วงใยเรา
ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไป
ทำได้แค่ทนรับมันต่อไป และได้แต่หลับตาลง

MAMA ได้โปรดจงตอบและบอกเรา ว่าเหตุใดผู้คนจึงเปลี่ยนไป

ช่วงเวลาที่สวยงามก่อนหน้านั้นเคยมีอยู่จริงใช่ไหม
ตอนนี้พวกเขาลืมเรื่องความรักไป พร้อมกับสูญเสียหัวใจที่คอยห่วงใย
ดีแต่ก่อความวุ่นวายและใช้ชีวิตแบบหันหลังให้กันไปวันๆ

สายตาริษยาพร้อมจะเข่นฆ่า ซุกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากาก

ทั้งที่มองเห็นจุดจบอยู่ข้างหน้า แต่ยังคงหิวกระหาย ตอนนี้พอใจหรือยังล่ะ

* ทำไมเราไม่มองตากันและกันอีกต่อไปแล้ว

ทำไมเราไม่พูดคุยกัน ทำไมเราไม่รักกัน
เราต่างซับน้ำตาให้กับแผลที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ได้โปรดบอกว่าเราจะสามารถเปลี่ยนอะไรๆได้
ได้โปรดชี้ทางเรา MAMA MAMA

สักวันหนึ่งเราคงเต็มใจขังตัวเองอยู่ในคุกที่เต็มไปด้วยสิ่งร้ายๆ

มีนิสัยจากพื้นฐานของโลกดิจิตอลที่ทำจาก 0 กับ 1
ไร้ซึ่งชีวิตจิตใจ ไร้ซึ่งความรู้สึก และความอบอุ่น
มีเพียงแค่คำพูดขยะๆ กับท้องทุ่งแห่งความอ้างว้าง

ยิ่งวันเวลาผ่านไป ความอ้างว้างเพิ่มเป็นทวีคูณ

พวกเราเป็นเพียงมนุษย์ที่ต้องมาทนรับบาดแผลนั้น
ผมจะทำให้เราได้พบกัน จับมือกัน สัมผัส หัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกัน
หลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน
ขอเพียงแค่คุณอยากจะย้อนมันกลับคืนมา

(*)


Turnback! 

ความตาย การฆ่าฟัน ต่อสู้ เสียงกรีดร้อง นี่มันไม่ใช่สงครามนะ
โปรดช่วยพวกเราด้วย MAMA โปรดหันหลังกลับมา
ช่วยให้พวกเราสำนึกที MAMA ได้โปรดหันกลับมา
สู้รบตบมือ เลือกข้าง ต่อสู้ นี่มันไม่ใช่เกมนะ
โปรดช่วยพวกเราด้วย MAMA โปรดหันหลังกลับมา

ไม่มีใครใส่ใจ (MAMA) ราวกับเรานั้นไร้ตัวตน (MAMA)
ไร้ซึ่งหัวใจ ไม่มีใครใยดี (MAMA) ไม่มีใครเลยหรือที่จะห่วงใยเรา (MAMA)

ขอเพียงแค่เรารู้สึกขอบคุณ ในวันที่ท่านได้มอบชีวิตให้กับเรา

ผูกความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกัน
เพื่อไม่ให้หัวใจบอบช้ำ จงมอบความรักให้แก่กัน
ขอเพียงแค่ให้เราได้หัวเราะไปด้วยกัน

(*,**)


Source: gasazip

TH Romanization: tripleplanet-th
TH Trans: tripleplanet-th

โปรดนำออกไปพร้อมเครดิตทั้งหมด

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © TRIPLEPLANET-TH.COM - www.tripleplanet-th.com All rights reserved. Best viewed in Mozilla Firefox 3.5 and above with 1366x768 resolution.